AloitussivuYhteystiedot | Osaaminen | Referenssit | Yhteistyökumppanit | Piirustustyöt ja asiakirjat | Mittalaitteet | Projektityöt |
Osaaminen

Rakennesuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue, joka käsittää rakennuksen rakennetekniikan suunnittelun. Tuotamme asiakkaillemme tarvittavat rakennesuunnitelmat, joiden avulla rakennus tai rakennusosa voidaan rakentaa (=valmistaa) ottaen huomioon myös kunnossapitotarpeet.

Rakennesuunnittelun tehtävät ja vastuut määrittelee sopimuksen mukainen suunnittelutoimeksianto. Se voi käsittää koko rakenteellisen suunnittelun tai vain tietyn osatehtävän.

Työhön sisältyvät mm. uudis- ja korjauskohteiden rakennesuunnittelu, runkojärjestelmien ja -materiaalien valinnat ja lujuustarkastelut, rakenteiden suunnittelu, valmisosien tuotantosuunnitelmien laatiminen, sekä erilaiset rakennusfysikaaliset ja käyttöikään liittyvät selvitykset. Tarvittaessa teemme rakennesuunnitteluun liittyen myös määrälaskentapalveluita.

Rakennustekniseen suunnitteluun kuuluvat perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen kehittäminen, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen. Rakennesuunnittelun pohjaksi tarvitsemme usein pohjatutkimukset, joissa esitetään pohjatutkimukset , perustamistapalausunto sekä selvitys pohjavedenpinnasta.

Rakennesuunnitelmat sisältävät lujuuslaskelmat, joissa osoitamme kantavien rakenteiden kestävyyden sekä piirustukset, joissa esitämme rakenteiden mitat. Rakennesuunnitelmissa esitämme myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset.

Rakennesuunnittelua tekevät rakennusalan insinöörit ja diplomi-insinöörit.